Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
iOO
XXXIV LES.
Bladz. 9. To launch, ini te zetten* to put, brengen, went,
ging. pitiful, treurig.
Bladz. 10. Among, onder, scarcely, naauwélijks. strength,
kracht, enough, genoeg, to stand, om te staan, on entering the
cabin, de kajuit binnen komende, au affecting scene, een treffend
tooneel. presented itself to, deed zich.....op. it was presumed,
men meende dat. some remains of life, eenige teekenen van le-
ven. to pour, gieten, jelly-broth, vleeschnat (bouillon), too far
gone, te ver heen (te zwak), to swallow, door te slikken, any-
thing, iets. expired, stierf, soon after, kort daarop, to endea-
vour, trachten, to preserve, te behouden, by means of, door
middel van. cordials, opwekkende middelen, turned....towards,
sloeg .... op. violent grief, hartzeer, threw him anew into a
swoon, deed hem op nieuv) in eene bezwijming vallen, however,
evenwel, he was brought again to himself, hij werd weder bij
gebragt. were restored to perfect health, kregen hunne volmaakte
gezondheid weder, provided, voorzag, victuals, leefiogt. as he
could spare, als hij missen kon, ordered .... to be repaired,
deed .... herstellen, information, inlichting, to reach the Ca-
nary-Islands , om naar de Canarische eilanden te komen» whither,
waar .... heen. to take in, om in te nemen, shore, wal.
romantic views, romaneske gezigten, to afford, opleveren (aan-
bieden). to stop, zich ophouden, began to be tired, begon zich
te vervelen, of the monotony, door de eentoonigheid. his unquiet
mind, zijn onrustige geest, was fond of novelties, haakte naar
nieuwigheden, to wish for, zich loenschen, wings, vleugelen, to be
able, om in staat te zijn.
XI LES.
Bladz. 11. Bound for, bestemd naar. master, kapitein, gold-
dust, goudstof, precious stones, edelgesteenten, eagerly, vurig, to