Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
that they hadseen them, ten teeken dat men hen gezien had. intend-
ed, voornemens was. coming to their assistance, hen te hulp te
kamen, at the same time, te gelijker tijd. putting the ship towards
them with full sail, met voile zeilen naar hen toesturende, reached
them, bereikten hen. about, ongeveer, half an hour's time, een
half uur. what a pathetic scene, welk een aandoenlijk tooneel. did
not aiford, leverden niet op, miserable people, ongelukkige men-
schen» delivered, gered, cried for joy, stortten tranen van vreugde.
all about the vessel, het schip rond, while, terwijl, pale, bleek.
silent, stil. stood wringing their hands, de handen wrongen, re-
freshments, ververschingen. wasted, afgemat, with hunger and
iatigue, van honger en vermoeijenis. the question now arose, nu
was het de vraag, were to be put on shore, aan land moesten
gezet worden, to take on, mede te nemen, practicable, doenlijk
(uitvoerbaar), unfortunate, ongelukkige, then again, bovendien»
provisions, leeftogt. opportunity, gelegenheid, visited, bezochten,
cod-fishery, kabeljaauwvangst.
IX LES.
Bladz. 8. Took, namen.
Bladz. 9. Directly, onmiddellijk, proceeded on, 2;c«e voort.
favourable, gunstige, they had again run, zij hadden afgelegd.
leagues, mijlen, one morning, op zekeren morgen, drifting to-
wards them, dat naar hen toekwam, to near, naderen, disabled,
ontredderd, damaged, beschadigd, to hail, praaijen (toeroepen).
uplifted, opgeheven, save, red. miserable wretches, ongelukki-
gen. perish, omkomen, narrative, verhaal, bound, bestemd, to
fetch, halen, a cargo, eene lading, while at anchor there,
terwijl wij daar voor anker lagen, setting sail, onder zeil te
gaan, the second mate, de tweede stuurman, a storm arose,
stak er een storm op. attended, gepaard, whirlwind, dwarlwind.
to drive, drijven, to last. duren, utmost, grootste, for, gedu-
rende. not one, niemand, how to steer a ship, een schip te be-
sturen, upwards of, meer dan, to toss, slingeren, provisions,
voorraad, exhausted, uitgeput, several, verscheidene, are almost
starving, sterven bijna van honger,
(>