Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
his chart, keek zijne kaart naauwkenrig na. found, bevond, in
that quarter, in dien omtrek, within a hundred leagues dis-
tance , tot op honderd mijlen, from which, waardoor, they all
concluded, men algemeen tot het besluit kwam. nothing but,
niets dan. a ship on fire, een brandend schip, it was immediately
resolved, er werd dadelijk besloten, to assist, hij te staan, the
unfortunate crew, de ongelukkige bemanning, they steered, men
stuurde, to that point, er heen. soon after, vseldra. supposition,
onderstelling, confirmed, bevestigd, really, werkelijk (inderdaad).
discovered, ontdekte, entirely on fire, geheel in brand, instantly
ordered five guns to be fired, beval dadelijk vijf kanonschoten los
te branden, as a signal, tot een sein. at hand, nabij, scarcely
executed, naauvjelijks ten uitvoer gelegd, when they saw, of
men zag. to their amazement, tot zijne verwondering, suddenly
blow up, plotseling opvliegen, with great violence, met groot ge-
weld. every thing, alles, to the bottom, naar den grond, appear-
ed, scheen, quenched, uitgehluscht. all at once, op eens. appa-
rently, waarschijnlijk, reached, bereikt, powder-room, kruidka-
mer. occasioned, veroorzaakt, sad accident, treurig voorval,
vm LES.
Bladz. 7. As yet they did not know, men loist nog niet,
had become, geworden was, poor people, ongelukkige menschen.
possibly they might have saved themselves, mogelijk (misschien)
hadden zij zich gered, blew up, in de lucht vloog, signal guns to
be fired, seinschoten te doen, distressed people , ongelukkige men-
schen, might, mogten,
Bladz. 8. know, iveten. likewise, ook, hung out, hing uit.
that they might be able, opdat zij in staat mogten zijn, at day-
break, met het aanbreken van den dag. by means of their te-
lescopes, door hunne teleskopen (eene soort van verrekijkers),
tossing up and down, die .... op en neder werden ge'
worpen, it was observed, men merkte op, the wind being con-
trary , daar de wind tegen ivas. therefore, waarom, ordered,
beval, the colours to be hoisted, de vlag ie hijschen. as a signal