Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
Bladz. 6. guineas, guinies» harbour, Acfcn. bespeak, bespreek.
■with that, hiermede, good passage, goede reis. he was informed,
vernam hij. ready, gereed, who told him so, die hem dit zeide.
trading, die .... handel dreef, person, man. taking a pleasure,
die er vermaak in schepte, in R's conversation, met R.te praten.
invited, verzocht, accepted, nam .... aan. invitation, mtnoodi-
ging. observing the great desire, het groot verlangen bemerkende.
proposed to him, stelde hem voor. to go along with him, met
hem te gaan. added, voegde .... er bij. you need not be at the
least expense, gij behoeft volstrekt niets te verteren, procure,
verschaffen, great advantage, veel voordeel, only, slechts, such a
trifling sum, zulk een e beuzeling, sufficient, genoeg, to trade with,
om handel mede te drijven, you are going to, vaar gij heen
gaat. I will lend you .... more, ik zal u nog .... leenen.
that will be all you require, meer hebt gij niet noodig. to bny
some few articles, om eenige weinige dingen te koopen. a little
favourable, eenigermate gunstig, some trilles, eenige beuzelingen.
all sorts of toys, allerlei speelgoed, beads, Xrora/ew. muskets, ge-
weren. like, houden can. the value of them, de waarde er van
a hundred times over, meer dan honderdmaal, articles, zaken.
VII LES.
Bladz. 6. Ravished with joy, verrukt van vreugde, told,
zeide. directly, dadelijk, employed, besteedde, in buying, om te
koopen. the goods, de icaren, advised, geraden.
Bladz. 7. to purchase, te koopen. ordered them to be brought
on board, deed ze aan boord brengen, they weighed anchor,
ligtte men het anker, put to sea, Hep in zee. they passed the straits
of Dover, men zeilde de straat van Denver (Calais) door, disaster,
ongeval, found themselves, bevond zich. contrary winds, tegen-
winden. for several, gedurende verscheidene, they were drivenon,
men werd gedreven, farther and farther, hoe langer hoe verder.
towards, naar. mate, stuurman, announced, berigtte. discovered,
ontdekte-, gunshots, kanonschoten, hastened, haastte zich. upon
deck, op het dek. saw, plainly, duidelijk, carefully examined