Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
U nafleren. at last, eindelijk» however, evenwel, near the stern,
digt bij den voorsteven, a rope, een touw. by which means,
waardoor, they drew the boat up, men de sloep ophaalde, and
all of them, en alien, to keep one's self upon one's legs, zich
staande houden, was likewise thrown, werd insgelijks geworpen.
compassionate, medelijdende, hardly, naauwelijks, to abate, te
bedaren, to founder, dom zinken, reached, bereikte, belonged,
behoorde,
Bladz. 5. Taken on board, aan boord genomen, bound for,
bestemd naar. the crew went on shore, het volk ging aan land.
at his narrow escape from death, den dood zoo ter naauwernood
ontkomen te zijn, the first thing, het eerste dat, and never be-
stowing a thought on the future, en volstrekt niet aan de toe-
komst denkende, his stomach reminded him, herinnerde hem zijne
maag. that some victuals were necessary, dat er wat eten noodig
was. remain alive, in het leven loilde blijven, he therefore went
to seek for, hij ging daarom opzoeken, begged , verzocht, reckon-
ed it a pleasure, vond er een genoegen in. kindly, vriendelijk.
during the repast, onder het eten. lad, knaap, motive, oogmerk
(doel), what he intended, wat hij voornemens was. freely, open^
hartig, undertaken, ondernomen. Toyage, reis. even, zelfs, with-
out having acquainted, zonder kennis te hebben gegeven, liber-
tine, losbol, under any consideration whatever, voor niets ter
wereld.
VI LES.
Bladz. 5. Cast down, sloeg neder, blushed, bloosde (werd
schaamrood), sobbing, snikkende, throw yourself at their feet,
val hun te voet, beg their pardon, vraag hun vergiffenis, rash-
ness, vermetelheid, back, terug, forgot, vergeten, lost, verloren.
return, tei-ug keeren, opportunity, gelegenheid, of buying, om te
koopen. perhaps, misschien, that may last longer, kan dit lan'
ger duren, than you will be allowed, dan het u vrij zal staan.
to stay here, hier te blijven, go back, terug keeren. which sails
for, dat naar .... onder zeil gaat. even rather, zelfs liever.