Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
thrown down, neder geworpen, not yed accustomcd to this, hier-
aan nog niet gewoon, became, werd, giddy, duizelig, squeamish,
kwalijk (misselijk), ill, ziek. on the point of death, op het
punt van te sterven.
IV LES.
Bladz. 3. Crash, krak. have mercy upon us, wees ons ge-
nadig. cried, riep. what is the matter, wat is er gaande, with
terror, van thunderbolt, donderslag. siTMok ^ getroff'en. fore-
mast, fokkemast. hold, ruim. the ship has sprung a leak, het
schip heeft een lek gekregen, cabin, kajuit, feil back, viel achter-
over, fainted away, viel in onmagt (viel van zich zeiven), every
one else, al de overigen, to keep, om te houden.
Bladz. 4. Afloat, hoven trater. sailor, matroos, laid hold of,
gi'cep .... aan. shaking, schuddende, the only one, de eenige.
remained lying there, daar bleef liggen, without, zonder, doing
any thing, iets te doen. while, terzvijl. were working themselves
to death, zich dood iverkten. so he got up, hij stond nu op.
all weak and powerless, zoo zwak en magteloos. went, ging. in
the mean-time, intusschen. fired some guns, as a signal of
distress, vuurde eenige kanonnen of als een teeken van tegen-
spoed (deed eenige noodschoten), to any other ships, voor andere
schepen, near hand, in de nabijheid, noise, geraas, signified,
beteekende. believed, gehofde. the ship was going to pieces, het
schip verbrijzelde, fell again into a swoon, viel andermaal van
zich zelven. kicked, schopte, with all their might, uit alle magt.
still, steeds, higher and higher, hoe langer hoe hooger. seemed,
scheen, would sink, zou zinken, to lighten, lig ter maken, spared,
gemist, barrels, ra^en. was thrown, werd geworpen, availed, haatte.
V LES.
Bladz. 4. Luckily, gelukkig, had heard the signal, had hct
scin gehoord, to save, om te redden, the waves ran so high,
de golven gingen zóó hoog (de zee stond zóó hol), to approach.