Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
to go along with him, met hem te gaan. replied, hernam, to give
leave, verlof geven» "within, binnen, back again, ierug, as for,
wat betreft, only let them know, laat hen slechts weten, what has
become of you, waar gij gebleven zijt, it will be all right, alles
is in orde. about me, bij mij. no matter for that, dat is niets,
on the voyage, op reis.
II LES.
Bladz. 2. After having thought a little, na zich een weinig
bedacht te hebben* upon the proposal, over dit voorstel, come on,
welaan, not yet seen, nog nooit gezien. I had a mind to see,
ik graag zou gezien hebben, get, overhalen, to consent, toe te stem-
men. in a few days, binnen weinige dagen, went on board, aan
boord gingen, weighed anchor, ligtten de ankers, unfurled, he-
schen. took leave, nam afscheid, quarterdeck, halfdek, ravished
with, verrukt van. lost sight of, uit het gezigi verloren, stared,
keek vreemd op, but, dan,
m LES.
Bladz. 3, During, gedurende, the finest weather imaginable,
het schoonste weer van de wereld, suddenly, plotseling, covered,
bedekt, it grew darker and darker, het werd hoe langer hoe duis-
terder. the wind began to blow with great violence, de wind
begon hevig op te zetten. verblindende, flash of lightning,
btiksemstraal, pierced, schoten, rattling, ratelend, clap of thunder,
donderslag, awful, ontzaggelijk, poured, stroomde, stormy winds,
stormivinden. swept, teisterden, with such violence, zóó hevig,
the swelling waves, de rijzende golven, ran mountain high, zich
als bergen verhieven, tossed about, opgeheven, a rising wave,cene
opkomende golf, carried her up to, voerde het op tot. into a
yawning abyss, in eerC gapenden afgrond, she was lying, lag
het. she was thrown over to, loerd het geworpen op, a terrible
noise, een verschrikkelijk geraas, in de rigging, in het touwwerk.
the crew, het scheepsvolk {de equipagie). to cling fast, zich vast
te klemmen, to one thing or another, aan hei een of ander.