Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
i\7
hoe langer hoe dieper, to decoy, verleiden {lokken), stratagem,
list {krijgslist), among, tusschen. commander, bevelhebber, came
on, viel in, to pull up, optrekken, to hide one's self,
zich verbergen, tired out, uitgeput.
Bladz. 72. To lay down, nederleggen. on the spot, op
staanden voet. to surrender, zich overgeven, at discretion, op
genade of ongenade, case, geval, refusal, weigering, detachment,
detachement {afdeeling), to massacre, ombrengen, caused the rat-
tling of their arms to he heard, lieten het gekletter hunner wapens
hooren. truth, waarheid, this very moment, op staanden voet.
rioter, oproermaker (zamenzweerder). took care, wachtten zich.
to make any resistance, eenigen weerstand te bieden, submitted
themselves to be tied, lieten zich hinden, to make one's appear-
ance, voor den dag komen {verschijnen), dress, kleeding. pre-
tended, vermeende {voorgewende), revolt, opstand, lawful supe-
rior, wettig opperhoofd, to get possession, bezit te nemen, just
duty, schuldige pligt, to save, redden {behouden), captive, ge-
vangene, fellow sailors, scheepsmakkers, retaken, hernomen, that
very night, nog dien zelfden avond, were .... to be hanged
up, zouden opgehangen worden,
LV LES.
Bladz. 72. Ship's carpenter, scheeps-tim7nerman,
Bladz, 73. To bring to water, te water laten, to guard, te
bewaken, to watch, te zorgen, to inclose, bevatten, should he
succeed, indien hij slaagde, result, uitslag, to despair, wanhopen,
all of a sudden , plotseling, eagerly, begeerig. to listen for, luis-
teren naar, on account of, uit hoofde van. to recognise, herken-
nen, hesitation, zwarigheid, to endeavour, trachten {pogeri). to
seize, vatten {grijpen), put into irons, gekluisterd {in ijzers gesloten).
to request, verzoeken, lump, klomp, articles of value, dingen van
waarde, to shed, storten, torrent, stroom {vhed). to spend,
doorbrengen, speedy, snel. prosperous, voorspoedig, passage, over-
togt. without delay, onmiddellijk {zonder uitstel),
Bladz. 74. To weigh anchor, het anker ligten.