Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
Lin LES.
Bladz. 69. They set out, zij gingen op weg. was stretched
out, lag uitgestrekt, soundly, vast, pocket-handkerchief, zakdoek,
to stir, zich bewegen, to turn, keeren. to hinder him from
seeing, om hem te beletten te zien. to become, worden, under-
went, van to undergo, ondergaan, was fettered, werd geboeid.
turned about, omgekeerd, villain, deugniet, laid hold of, grepen
naar. rogue, schurk, to submit, zich onderwerpen, delay, uit-
stel. to supplicate, smeeken. pardon, vergiffenis, to be locked up
there, om daar opgesloten te worden, to guard, bewaken, to dare,
durven, to attempt, ondernemen, by force, met geweld.
Bladz. 70. Ally, bondgenoot, crow, haak. beach, strand, to
bore, boren, unfit, ongeschikt, to repair, herstellen, to repeat,
herhalen, to row, roeijen. from thence, van daar. might require
them, van hen mogten vorderen, bored through, doorboord, being
informed, onderrigt zijnde, among those, onder hen. from fear
of, uit vrees voor. mate, stuurman, to remain, blijven, faithful,
getrouw, till death, tot den dood. throwing themselves, zich ....
werpende, up to the very moment, tot op het oogenblik. revolt,
opstand, brave seamen, brave zeelieden, willingly, gaarne, to
be induced, genoopt worden, repentance, berouio. again, terug.
punctually, stiptelijk.
LIV LES.
Bladz. 71. The crew .... did not cease their, het volk
.... hield niet op met. calling out, roepen, firing muskets,
schieten, dispersed shipmates, verstrooide makkers, searching, na-
sporing. to be in fear, bevreesd te worden, to push off, afstoo-
ten (van wal stooten). apprehension, vrees, occasioned, veroor-
zaakte, happily, gelukkig, idea, denkbeeld, success, goeds, to
hasten behind, snel achter .... te gaan. to answer, te beant-
woorden. that attention was paid, dat men acht gaf. to their
voices, op hun geroep, to retire, te gaan. deeper and deeper,