Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
ilD
leaping and crying, springende, en tveenende, to embrace, omhel-
zen, to conjure, smeeken. to participate, <iefi/e«.-transport, ver-
voering, by the crew, door het scheepsvolk, this was performed,
dit geschiedde, to turn from, wenden van .... af, put off,
afsteken, ashore, aan wal, to wait, wachten, to propose, roor-
stelkn, a pretty good distance, een vrij groote afstand, out at
sea, de zee in, to invite, uitnoodigen, agreed to his request,
stemde met zijn verzoek in. rsi%\inQss,vermetelheid{onvoorzigtigheid).
to preserve, bewaren, twig, twijg (tak), emblem, zinnebeeld,
peacc, vrede, among, onder, eager, vurig, in safety, behouden.
somebody, iemand, nobody, niemand, ladder, ladder (valreep),
curly, gekruld, observing, ziende, to utter, laten hooren, a cry,
een kreet (geluid),
Bladz. 63. Silent, stil, showed itself, toonde zich, kind,
vriendelijk, to caress, liefkozen, submissive, onderdanig (gedwee),
to howl, huilen, lamentably, klagend (treurig), to implore, in-
roepen, protection, bescherming, to call out, met roepen, busy,
bezig, surprising, verwonderlijke, object, voorwerp, push, slag
(stoot), from behind, van achteren, at full length, zoo lang Hj
was, crooked, kromme, beard, baard, water-spaniel, waterhond
(krulhond), to terrify, verschrikken, almost lifeless, bijkans dood,
to rub, wrijven, to shake, schudden, aloud, overluid, to relate,
verhalen, adventure, geval, he had met with, dat hem bejegend
was. adding, er bij voegende, really, wezentlijk, master, kapitein.
L LES.
Bladz. 63. To listen, luisteren, surprise, verwondering, to con-
clude, besluiten, he-goat, bok. to fetch, hahn,
Bladz. 64. Raft, vlot. tide, getij (cb of vloed, hier eb), to
drift out, drijven, ecstasy of joy, vervoering van vreugde, da-
maged, beschadigd, to be bi'ought afloat, vht gemaakt worden.
should this be so, indien dit zoo zijn mogt. firmly, vastelijk.
to resolve, besluiten, to embark, zich inschepen, to set sail,
onder zeil gaan. civilised, beschaafde, he took a turn.....
round, hij voer .... om .... heen. to sound, peilen, grief, leed-^
8