Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
convenience, gemak, ingenuity, vernuft, could never have dis-
covered, nimmer zou ontdekt hebben.
XLVIII LES.
Bladz. 60. Trunk, stam. effect, uitwerking, in advancing
their labour, in hei voortzetten van hun werk. nothing was want-
ing, niets ontbrak er aan., oars, roeiriemen, provided for this,
voorzag hierin, mats, matten, barks of trees, èoomscAyrs. to sup-
ply, vervullen, provided for the oars, voor de riemen zorgde.
roller, rol. to fasten, vastmaken, stake, staak {paal), firmly,
stevig, they set about roasting, gingen zij aan het bakken van.
fully resolved, vastelijk besloten, to set sail, onder zeil te gaan.
midnight, middernacht, the howling, het geloei {gehuil), terrible,
verschrikkelijk.
Bladz. 61. Frightful claps oi tXwiuÜQ'^, vreeselijke donderslagen.
what would have become of us, icat zou er van ons geworden
zijn. to overtake, overvallen, yet, nog. to jump up, opspringen, to
signify, te kennen geven, a safe asylum, eene veilige schuilplaats.
Yi^iQÏlt aangelegd, extinguished, uitgedoofd, shower of rain, regenbui.
to abate, bedaren, to repair, zich begeven, aright, wel. despair,
wanhoop, at seeing, toen zij zagen, disconsolate, wajihopig. to
disappear, verdwijnen, keenly, scherp, as far as he could stretch
his eyes, zoo ver zijne oogen zien konden, he saw none, hij zag
er geen. sad, treurig, eastern coast, oostelijke kust. plainly, dui-
delijk, out of breath, buiten adem. laid hold of, greep^ any thing
else, iets andei-s, quickly, spoedig, as swift as lightning, zoo
snel als de wind.
XLIX LES.
Bladz. 61. Confusion, verwarring {verlegenheid), to imagine,
zich verbeelden, run after him, Hep hem na. as fast as, zoo
hard als.
Bladz. 62. Of his master's hurry, van den spoed zijns mees-
ters. to express, uitdrukken, different ways, verschillende wijzen.