Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
iW
Bladz. 58. The only drawback to his contentment, het éénige
wat zijne tevredenheid verminderde* who might .... return, die
.... konden terug komen, some time or other, den een' of an-
deren tijd. caused him to turn his thoughts , deed hem denken.
he had been scheming, had hij het plan gevormd, performance,
uitvoering, moat, gracht, on the outside of the hedging, van
buiten langs de omtuining. to provide, voorzien, palisadoes, palis-
saden. matter, zaak. no sooner, naauwelijks. than he ran, of
hij vloog, load, lading, shell, schdp. ü^i.plat.
M XLVTI LES.
Bladz. 58. Tools, gereedschappen, day by day, dagelijks, was
going on, werd voortgezet, taught, leerde (^onderwees), attached,
gehecht, daily, dagelijks, to conceive, opvatten {krijgen), more
and more, hoe langer hoe meer. to insure, verzekeren, to drive
them back, hen terug te drijven (af te slaan).
Bladz. 59. Besieged, belegerden, to run .... through, door-
steken. happened to be one day, ivaren eens (op zekeren dag).
whence, van waar. a mere cloud, slechts eene wolk. on a sud-
den, plotseling, native country, vaderland, countrymen, land-
genooten, to indicate, aantoonen. concerning it, daaromtrent, being
satisfied, voldaan, to show, toonen. on examining it, haar be-
ziende. of .... having so little advanced, dat .... zoo weinig ge-
vorderd was. to hollow out, uitholen. a great deal, veel. spent
in vain, te vergeefs verspild, by means of fire, door middel van
vuur. occasion, gelegenheid, to remark, op te merken, to take
place, plaats vinden, regularly, geregeld, twicc a year, ticee'
maal in het jaar. equinox, dag- en nacht-evening. to continue
for, duren, on account of, uit hoofde van. experienced , onder-
vonden. prejudicial, nadeelig. to expose one's self, zich blootstellen.
Bladz. 60. To get wet, nat worden, choice, keus. to defer,
uitstellen, the construction, het bouwen, favourable, gunstig, to
find occupation, bezigheid te zoeken, resource, tijdkorting, sol-
stice, zonnestand, to converse, praten, mutual, gezamentlijk. irk-
somenoss, rcrrfnef. tedious, vervelend, contrivance, kunstgreep.