Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
traitor, verrader, to prevent, voorkomen, villainous schemes,
laaghartige plannen, unexpectedly, onverwacht, at full speed, m
alle haast, to stop, staan blijven, presumed, verbeende, bunch,
bos. upwards, in de hoogte, which was smoking, dat rookte.
wood, hout, to rub, wrijven, to ignite, vuur vatten, to wrap
round them, er om heen wikkelen.
Bladz. 56. Twigs, twijgen (takjes), lighted, lag .... aan.
equally, evenzeer, transported, vervoerd, to clasp, drukken.
kindly, vriendelijk, burning, brandend, flock, Xrwdc/e. to skin,
villen, quarter, stuk. rib, rib. to pare, schillen, to crush, ver-
brijzelen, to rub, wrijven, to pour, gieten.
XLVI LES.
Bladz, 56. Preparations, toebereidselen, custom, gewoonte.
effect, werking, to boil, koken, singularity, vreemde zaak. to
imagine, begrijpen, to occasion, veroorzaken, suddenly, plotse-
ling. to swell up, opzwellen, to run over, overloopen. to fancy,
zich verbeelden, some animal or other, een of ander dier. bot-
tom, bodem, commotion, beweging, to prevent, verhinderen, to
lay hold of, om .... te grijpen, he gave .... a shriek, slaakte
hij .... een'' .... kreet, resounded with it, er van weergalmde
Bladz. 57. To surprise, overvallen, self-preservation, zelfbe
houd. to excite, dringen, private, geheime, subterranean, onder
aardsch. to reject, verwerpen, cowardly, lafhartig, deliberation
overweging, madman, zot. immoveable, onbewegelijk (roerloos)
to scald, branden, to apply, leggen, parings, schillen, the affect
ed part, de wond. to engage, overhalen, timid curiosity
schroomvallige nieuwsgierigheid, to pour, gieten* spoon, lepel, to
persuade, overhalen, to taste of it, er van te proeven, enchant
ed potion, betooverde drank, repast, maaltijd, to retire, zich
afzonderen, maturely, rijpelijk, turn, keer. every thing around
him, alles om hem heen. smiling aspect, aangenaam voorkomen.
solitary, eenzaam, to discourse, spreken, the mere company,
reeds het gezelschap, to comfort, troosten, according to his liking,
naar zijnen smaak, up to this moment, tot op dit oogenblik.