Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
Bladz. 54. Chamberlain, kamerheer, waiting gentleman, ka-
merjonker. he therefore thought it fittest, hij vond het dus hoogst
raadzaam, cellar, kelder, jQt remained to be done, moesten
echter nog gedaan worden, to retire to rest, ter ruste gaan,
XLV LES.
Bladz. 54. Absolute, onbepaald, of the life and death, over
leven en dood. was not at all ashamed, schaamde zich volstrekt niet.
to apply himself to, zich bezig te houden met. servile labour,
slaafsche arbeid, prime minister, eerste minister, to devolve,
doen overgaan, business, bezigheid, attentive as he was, hoe
oplettend hij ook was. what .... meant by so doing , v-at ....
hiermede bedoelde, stupid, dom (onkundig), wholesome, gezond,
nourishing, voedzaam (versterkend), aliment, voedsel (drank),
to taste, proeven, surprise, verrassing, to induce, nopen (over-
halen). to make the trial, er de proef van te nemen, to intimate,
te kennen geven, to satiate, voldoen, wicked appetite, verfoeijelijke
eetlust (verfoeijelijk verlangen naar menschenvleesch). indignation,
verontwaardiging, abomination, verjoeijing. threatening counte-
nance, dreigend gelaat, to run through, doorsteken, ever, ooit.
to touch, aanraken.
Bladz. 55. Victuals, spijzen, threat, bedreiging, to submit,
onderwerpen, to forbid verótec/en (forbade, reróooc/). meat, voedsel.
aversion, afkeer, entertainment, maaltijd, spectacle,
stained, èevZc/i-^. bone, been, were lying scattered,/a^ren verspreid.
every where,'oi'era/. remains, overblijfselen, to cry, roc/^en. ven-
geance , ivraak. barbarous , barbaarsche. ferocity, woestheid, to exe-
cute, uitvoeren, to stir, omroeren, ashes, asch. quite extinguished,
geheel uitgegaan [uitgedoofd), disappointment, teleurstelling, sorrow-
ful, verdrietig, pensive, in gedachten, he laid hold of, greep hij.
as swift, zoo snel. amazement, verbazing, fellow, knaap, to
abandon, verlaten, faithless, trouweloos, by force, door geweld.
to deliver .... up, over te leveren, ferocious, icoeste. treason,
verraad, transported with rage, bidten zich zelven van ivoede.
at the very thought, reeds op de gedachte, perfidious, snood.