Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
to make him comprehend by signs, om hem door teekens te doen
begrijpen {verstaan), assembled, verzamelde, to the last extremity,
tot het uiterste, swingeing, zwaaijende» threatening glances,
dreigende blikken, to challenge, uitdagen* to applaud, toejuichen.
sentinel, schildwacht, slanting, schuinsche, space, ru/mtó.
XLIV LES.
Bladz. 52. Singular, zonderling, terrible, verschrikkelijk, to
prepare one's self, zich gereed maken, to look at one another,
elkander aanzien, gestures, gebaren, to encourage, aanmoedigen.
valiant, dapper, to cease, ophouden, ally, bondgenoot, to be on
the alert, op zijne hoede zijn. till, tot aan. apparent, waar-
schijnlijk. weary of searching in vain for, vermoeid van het
vruchteloos zoeken naar, had gone, waren gegaan.
Bladz. 53. Back, terug, for supper, voor hun avondeten, to
happen, voorvallen (gebeuren), to perpetuate, duurzaam maken.
remembrance, aandenken (herinnering), entirely, geheel, after-
wards, vervolgens, he gave him to understand, gaf hij hem te
kennen, was ignorant of the character of his new guest, het
karakter van zijn nieuwen gast niet kende, he thought it neces-
sary, «c^een het hem noodzakelijk, for his own safety, voor zijne eigene
veiligheid, humble submission, nederige onderwerping, protection,
bescherming, to perform, verrigten {doen), every thing, alles.
instruction, onderrigting, to pronounce, uitspreken, casique,
cacique (een Indiaansch stamhoofd in Zuid-Amerika), to make
use of, gebruiken, chief, opperhoofd, attended, vergezeld, arti-
cles of subjection, artikelen van onderwerping, to repeat, herha-
len, once more, andermaal, dignity, waardigheid, by way of
reverence, nit eerbied, sod, zode. His Majesty was pleased, be-
haagde het Zijne Majesteit, air of authority, gezag hebbende hou-
ding. to allow, toestaan, new man, nieuweling, who had mana-
ged in so short a time, bij wien het in een korten tijd zoo ge-
hopen was. to become at once, dat hij op eenmaal .... gewor-
den was, subject, onderdaan, minister of state, staatsminister.
general in chief, opperveldheer {generaalen chef).