Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
out of, slepen .... uit, miserable wretches, ongelukkigen, to
presume , onderstellen, to deceive one's self, zich vergissen, cap-
tive, gevangene, whilst, terwijl, very likely, zeer waarschijnlijk,
to prepare, bereiden, abominable, verfoeijelijk. quivering, tril-
lende (lillende), execution, ter dood brenging (slagting). sad spec-
tator, droevige aanschouwer, cruel, wreed, speedily, weldra,
treatment, behandeling, in his turn, op zijne beurt, while, ter-
wijl, in full zeal of killing, ijverig bezig met het dooden. to roast,
braden, companion, makker, he took advantage of, deed hij zijn
voordeel met. opportunity, gelegenheid, had an eye upon him,
het oog op hem had. amazing, verbazend, swiftness, snelheid.
XLII LES.
Bladz. 49. Horror, afschuw, alternately, beurtelings, took
possession, maakten zich meester, mixed, vermengd, at observing,
toen hij zag. to get ahead, vooruit komen, pursuer , vervolger.
agitated, aangedaan (verontrust), directly, regtstreeks, the only
thing, het eenige. to separate, scheiden, creek, baai (inham),
unfortunate wretch , ongelukkige, would have to cross by swim-
ming, moest overzwemmen, if he wished to avoid falling, indien
hij niet .... wilde vallen, he leaped in, sprong hij er .... in,
hesitation, aarzelen, to cross, overzwemmen, astonishing swift-
ness, verbazende vlugheid, jumped in after him, sprongen hem
achterna, satisfaction, vreugde.
Bladz. 50. By no means, volstrekt niet. fugitive, vlugteling,
to overtake, inhalen, to gain, bereiken, the opposite shore, de
andere oever, running, aan het hopen, instantly, onmiddellijk.
animated, bezield, zeal, ijver, to excite, aansporen, to fly, vlie-
gen. ran down the hill. Hep hij den heuvel af. bush, boschje,
to find one's self, zich bevinden, he cried to, hij riep .... toe,
stand, sta. turning round at the cry, zich op dit geroep omkee-
rende. frightened, verschrikt, to hesitate, aarzelen, whether....
or, of , of. to throw one's self, zich werpen, to stretch
out, uitstrekken, made him understand by signs, gaf hem door
teekens te verstaan, to defend, verdedigen, to attack, aanvallen.