Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
overtuigd, imaginary, ingebeeld, to convince, overtuigen, suffi-
ciently, genoeg, abode, verblijf, from -whence, van waar. to
celebrate, vieren, least,/ecsfmaaZ. apparently, blijkbaar, nowhere
else, nergens anders, but, dan. to penetrate, doordringen.
XLI LES.
Bladz. 47. To secure, beveiligen, the first thing he did, ^e^
eerste ivat hij deed, wood, bosch. to inclose, omringen (insluiten).
habitation, woning, to cover the same, die te verbergen,
Bladz, 48. To prevent, voorkomen, successively, achtereen-
volgens. willow-twigs, ivilgentakken, to take root, wortel schie-
ten. he took good care, hij droeg grooie zorg. row, rij, at ran-
dom, in het wild, to give it rather, om het meer .... te geven.
appearance, aanzien, artificial plantation, kunstmatige beplanting.
to dig, graven, subterraneous, onc?emarc/scA. passage, doorgang.
in case of necessity, in geval van nood. path, pad (weg), lo
act, te werk gaan, m\r\Q.\\0Y\Q\', ' mijniverker, hole, gat {kuil).
a covered way, een bedekte iceg, was careful to trample it down
hard, zorgde ze zeer vast te trappen, in progress of time,
langzamerhand (van lieverlede), hillock , heuveltje, wide, breed, from
distance to distance, op gelijke afstanden, slanting, schuinsch.
less chance, minder kans. of his being seen, dat hij____ge-
zien zou ivorden. from the outside, van buiten, likewise, ook.
steps, treden (trappen), to get up and down, om op en
neder te komen, with more ease, gemakkelijker, ramparts, ver-
schansing, to arise, opgaan, to overcome, bevangen, excited,
gedreven, to hasten, zich haasten, to get to, om te komen op.
summit, top (kruin), surpris.ed, 'verbaasd, lying off, liggende
aan. hidous, afschuwelijk, ferocious, woest {wild), shrieks, ge-
schreeuw (kreten), precipitation, haast, to put himself into a
state of defence, om zich in staat van verdediging te stellen, to
put on, aandoen, firm, vast.
Bladz. 49. To the last extremity, tot het uiterste, he repair-
ed anew, hij begaf zich weder, whence, van waar. to observe,
gade slaan, elevation, hoogte, plainly, duidelijk, to drag ....