Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
aan. whether or not he was, of hij al dan niet .... was,
sought, zocht, easiest, gemakkelijkste, kept on so long, hield
zoo lang aan. at last he did not know where he was, hij ein-
delijk niet vnst waar hij was. backward and forward, heen en
weder, the very same place, dezelfde plaats, from whence,
van waar. to recollect, herkennen, instance, voorbeeld, from
which, aan welke, sought, zocht, to turn about, zich omkeeren,
Bladz. 46. Flight, vlugt. utterly exhausted, geheel afgemat.
^pent, uitgeput, having overtaken him, hem ingehaald hebbende.
quite wearied, geheel vermoeid, by chance, toevallig, the very
place, dezelfde plaats, object, voorwerp, scattered, verspreid.
he believed it was, meende hij dat het .... was. to agitate,
ontstellen, less distressed, minder in nood. careless, zorgeloos, as
to forget, dat hij .... zou vergeten, firmly resolved, besloot vas~
telijk. ^ lay down, nederlcggen. defence, verdediging, tired,
i-crmo«^ pressed, gejaagd, to stop, zich ophouden, at, bij, to
quench, te lesschen.
XL LES.
Bladz. 46. Fain, gaarne, mile, mijl. from it, er van verwij-
derd. country-seat, landhuis {buifenphxats). pretty large hedging,
vrij groote omtuining. park, perk (warande), flock, kudde, spent,
doorgebragt. exhausted, uitgeput, forest, woud. badly defended,
slecht verdedigd, choice, keus.
Bladz. 47. Uneasy, ongerust, upon his guard, op zijne hoede.
to close, sluiten, horrible, afgrijselijk, scene, tooneel. to frighten,
verschrikken (schrik aanjagen), constantly, gedurig, to endeavour,
trachten, from his mind, uii zijn* geest, safe, veilig, project,
plan, among others, onder anderen, to destroy, te vernielen, to
leave, overlaten, a single trace, een enkel spoor, labour, arbeid
(moeite), on purpose, met het doel. to remark, opmerken, to sup-
pose, onderstellen, cheering, vrolijk, to dissipate, verdrijven, he
viewed matters, beschouivde hij de zaken, in quite anotlier way,
op eene geheel andere wijze (in een geheel ander licht), what he
had determined upon, wat hij .... besloten had. persuaded,