Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
to travel, reizm* inland, landwaarts in. to perceive,to
establish, vestigen, the least fertile, het onvruchtbaarste, to bear,
dragen, to afford, opleveren, wholesome, gezond, agreeable,.aaw-
genaam, it was not till afterwards, het was eerst later, that he
learned .... of them, dat hij er .... van leerde kennen, to
proceed on, voortzetten, southern extremity, zuidelijk einde, soil,
grond, sandy, zanderig, to be about to go on to, op het punt
zijn van te gaan naar. promontory, voorgebergte, which stuck
out, dat uitstak, to start back, achteruit springen, became pale,
werd bleek, to shudder, sidderen, looked round about him, zag
om zich heen. without motion, onbewegelijk, thunderstruck, door
den donder getroffen, trace, spoor, human footsteps, voetstappen
van menschen. at first sight, op het eerste gezigt. to represent,
voorstellen. héXonging, behoorende. civilized, humane,
menschelijk. compassionate, medelijdende, barbarous, barbaarsch.
Bladz. 45. To devour, verslinden, full of terror, ten hoogste
verschrikt, at the rustling, op het geridsel. perplexity, verlegen-
heid {verwardheid), to collect, verzamelen, he took to his heels,
koos hij het hazepad. to be pursued, vervolgd worden, alarmed,
verlegen, behind, achter, on a sudden he stopped, eensklaps
bleef hij staan, to turn, veranderen, horror, afkeer (afschuw).
hole, gat. had been used, gebruikt was. hearth, haard, lighted,
gebrand, round about, om. scull, schedel, but too plainly,
maar al te duidelijk, horrible scene, afgrijselijk tooneel. unnatu-
ral , onnatuurlijk, feast, gastmaal, which that place had witness-
ed , waarvan die plaats getuige geweest was.
XXXIX LES.
Bladz. 45. To turn, wenden, horrid, akelig {afschuwelijk).
faithful, getrouiv.,so far beside himself, zoo zeer buiten zich zei-
ven. hearing, toen hij .... hoorde, he did not doubt but that,
hij twijfelde er niet aan of. cannibal, menscheneter {kannibaal).
he ran quicker and quicker, hij liep hoe langer hoe sneller, to
escape, om te ontsnappen, supposed, vermeende, freer, vrijer, em-
barrassed, belemmerd, he did not consider, hij dacht er niet