Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
• 102
pcrceivc afterwards, later bemerken (ontwaren), bread-tree, brood'
boom, fit, geschikt, to intend, voornemens zijn. to hew down,
vellen (kappen), in a proper manner, op eene geschikte wijze
{behoorlijk), whether, of, ever, ooit. to deter, weerhouden, to
deliberate, nadenken, exactly, naauwkeurig. went away, ging
hij heen, resolution, besluit,
XXXVir LES.
Bladz. 43. Road, iveg, something, iets. to wish for, wen-
schen naar. a parrot's nest, een papagaaijen-nest, he went softly
up to it, hij naderde het zachtjes, to stretch out, uitstrekken.
to lay hold of it, om er zich meester van 'ie maken, big, groot.
feathers, vederen, only a single one, slechts een enkele, which
was more backward than the rest, die meer achterlijk was dan
de overigen, caught, gevangen, more pleased, meer verheugd.
care, zorg. cage, kooi, guest, gast, next to, naast, bedside,
legerstede, content, tevreden, sound, diep, to get up early, vroeg
opstaan, ran, liep. never before, nog nooit, to undertake, on-
dernemen. task, taak. many, velen, stroke, slag, if not foolish,
zoo niet dwaas, inviolable, onschendbaar, to lose courage, den
moed verliezen, on account of any obstacles whatever, door welke
tegenspoeden ook, execution, uitvoering, resolution, besluit, im-
moveable, onwrikbaar, constantly, gedurig door, sunrise, het op-
komen der zon. about, omstreeks, noon, middag, inch, duim,
convinced, overtuigd, a day, dagelijks, to neglect, verzuimen,
Bladz. 44. To inhabit, bewonen, a small part of it, een klein
gedeelte er van. to reproach one's self, zich verwijten, to delay,
uitstellen, not .... any longer, volstrekt niet langer, to equip,
uiti'usten. to recommend, aanbevelen, protection, bescherming, he
proceeded on his way, begon hij zijnen togt. to keep to, te
houden, to shun, te vermijden, so as to be in less, om des te
minder .... te zijn. of meeting with, van te ontmoeten.
XXXVm LES.
Bladz. 44. First day's journey, eerste dagreize. was ....
marked, werd .... gekenmerkt, event, gebeurtenis (ontmoeting).