Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOi
meesier. fell, van to fall, vallen, lethargy, slaapzucht, probable,
waarschijnlijk, he recovered his senses, ktcam hij weder tot zich
^elven. quarter, streek, resided, woonde, tormented, gekweld.
a parching thirst, een versmachtende dorst, was not fit to be
drunk, was niet drinkbaar.
Bladz. 41. To suck, zuigen, juice, sap. to quench, Icsschen.
entirely mitigated, geheel geweken, as he felt .... increasing,
toen hij .... voelde toenemen, squeezed .... upon it, drukte
er .... over uit. relish, smaak, were lying, lagen, to exert,
inspannen, sorrow, verdriet, burnt out, uitgebrand, to comfort
one's self, zich vertroosten, to subsist on, leven van.
XXXVI LES.
Bladz. 41. To meditate, overleggen, to construct, maken, to
presume, onderstellen, the continent, het vaste land, to resolve,
besluiten, attempt, poging, any way, eenirjzins. occupied, bezig
(vervuld), to search for, te zoeken, when hollowed out, luanneer
die uitgehoold was. to be in want of, noodig hebben, where he
had not yet been, waar hij nog niet geweest was. unknown,
onbekend, to take a trial, cene proef te nemen. Indian corn,
Indisch koren (maïs). Turkish wheat, Turksche tarwe, size, om-
vang. ear, aar. upwards of, meer dan. grains, korrels (zaad-
korrels), close to one another, digt bij elkander, he was noways
in doubt, hij twijfelde geenszins, but that some .... could be
made of it, of er kon teel .... van gemaakt (gebakken) worden.
Bladz. 42. Ground, van to grind, malen, by what means
might .... be separated, hoe zou .... worden afgescheiden.
flour, meel (bloem), bran, zemelen, in what manner, hoe. with-
out using fire, zonder vuur te gebruiken, obstacles, hinderpa-
len (beletselen» zwarigheden), intending, met het voornemen, to
reap, oogsten (inzamelen), a plentiful crop, een rijke oogst, in
time, op zijn tijd. pod, schil (peul), pea, erwt. to put, steken.
as little as, even iveinig als. the former, de vorige, husks,
schillen (peulen), another form to, een andere vorm dan. trunk,
stam. terminating, eindigende, crown of leaves, bladerkroon, to