Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
iOO
XXXIV LES.
Bladz. 39. Eelt, voelde, sick at heart, ernstig ziek, with a
violent headache, door eene hevige hoofdpijn, heaviness, loom-
heid. limbs, leden, to presage, aan te duiden, terrible, ver-
schrikkelijk, to become, worden, compassionate, medelijdend, to
attend, oppassen, weakness, zwakheid, refreshment, verkwikking
(ve.rfrissching). mortal anxiety, doodelijke angst, deprived, öe-
roofd. energy, zielskracht, however, evenwel, recollected, be-
dacht. exerted every effort, deed zijn uiterste best, chiefly,
voornamelijk, siibsistance, onderhoud, in case, in geval, did not
allow him to rise, hem niet vergunde op te staan, to carry, te
halen, bedstead, bedstede (legerstede), still left, nog over, to
await, om .... af te wachten, issue, uitslag, disorder, onge-
steldheid. to attack, aanvallen (aangrijpen, overvallen), fever,
koorts, although, ofschoon, he could----get, hij kon .... wor-
den. cold fit, aanval van koude, to last, duren, veins, aderen.
left, overgehouden, to contain, bevatten, tongue, tong. the per-
spiration broke out in great drops, kwam er eene zeer sterke
uitu-aseming. a little case, eenige verligting. after this fever had
left him , nadat deze koorts hem verlaten had.
Bladz. 40. Melancholy, treurig (droefgeestig), might happen
logo out, mogt uitgaan, was put to it, icerd bijgelegd, to creep,
kruipen, hearth, haard, to raake it burn, om het te doen bran'
den. till, tot, next, volgende.
XXXV LES.
Bladz. 40. Tedious, vervelend, alternately, beurtelings, to
succecd, opvolgen, constant, voortdurende, hardly able, naauwe-
lijks in staat, woodpile, houtmijt, the fit came on again, kreeg
hij weder een' aanval van koorts, once more, nog eens. quite,
volstrekt. Indifferent, onverschillig, seemed to be approaching,
scheen te naderen, putrefied, bedorven, to turn one's self, zich
omkeeren, bestowed on him, hem geschonken. Ml y van to feel,
voelen, took possession of his heart, maakte zich van zijn hart