Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
behalve, ram, mannetje, kept alive, in het leven hield, to be the
companion of, tot gezelschap voor. tame, tamme (makke), to be
smoked, om gerookt te worcfen. after having previously salted it,
na het vooraf gezouten ie hebben, for some days, gedurende eenige
dagen, that his mother did the same, dat zijne moeder dit ook deed,
XXXII LES.
Bladz. 36. Which bethought was approaching, die hij meende
nabij te zijn. hay, hooi. did not make itself felt, zich niet deed
gevoelen, neither did he know afterwards, ook wist hij laterniet.
what to think, -wat hij denken moest, lasted , duurde, to fetch,
te halen, from his cellar, uitzijn* kelder, spring, bron, tedious,
vervelend, as he had, daar hij .... had. irksome, verdrietig.
he was employed, hield hij zich bezig, in thinking, met denken.
about, over, to construct, maken, supportable, dragelijk, clay,
klei {leem), set to work, ging aan het werk. to succeed, slagen.
nothing else, niets anders, to persevere, volharden, and was not
to be deterred, en was niet.....af te schrikken, failure, te-
genspoed. labour, werk. till at last, tot dat .... eindelijk, to
dry up, opdroogen. by degrees, langzamerhand, he went ow^ ging
hij voort, dvippingpan, braadpan, to exercise one's self at, zich
oefenen in. facility, handigheid, the rain still continuing, daar
de regen nog steeds bleef aanhouden, absolutely, volstrekt, do-
mestic, huiselijk, to make, te doen. to seem, schijnen, iishing-
net, vischnet. to answer, beantwoorden.
Bladz. 37. Bow, boog. arrow, pijl. grew giddy, werd duizelig.
continually reflecting, het onophoudelijk nadenken, idea, onder-
werp. the consideration, het overwegen, shoot, schieten, to de-
fend one's self, zich verdedigen, should it happen, indien het
mogt gebeuren, savages, wilden, to attack, aanvallen, so full of
impatience, zóó ongeduldig, to have his bow finished, zijn
boog gereed te hebben, notwithstanding, niettegenstaande (inv)eêr-
lüilvan). he went in search of, hij ging zoeken, slowly, langzaam.
difficulty, moeite, as he had, daar hij---- had. he spent, hij
besteedde, in making, in het maken van. now he was in want
of, nu had hij behoefte aan. bowstring, boogpees {koord), to