Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
iOO
XXXIV LES.
Bladz. 32. Companion, gezel, fly, vlieg, soon observed, spoe-
dig merkte, grew, iverd. to touch, aanraken, to offer, aanbie-
den. to accustom one's self, zich gewennen, they bounded to
meet him, huppelden zij hem te gemoet. they snuffed him all
round, zij berooken {besnuffelden) hem aan alle kanten, any ting,
iets. to wean, spenen, regularly, geregeld,
Bladz. 33. vessels, vaatwerk, to take, gebruiken, partly, ge-
deeltelijk. sweet, zoet. curdled, gestremd, satisfaction, genoegen.
soundly asleep, diep in slaap, was suddenly awaked by, werd
plotseling gewekt door, earthquake, aardbeving, shuddering, met
schrik, he got up, vloog hij op. what was to happen, wat er
zou gebeuren, shock, schok, a raging hurricane, een woedende
orkaan, arose, opstak, to agitate, beroeren, abyss, afgrond, uproar,
oproer, mortal anxiety, doodelijke angst, to jump, springen, into
his yard, op zijne plaats, terrified, verschrikte, which rested on
his cave, die boven zijn hol hing, to tumble down, nedervallen.
to whom fear had lent wings, wien de vrees vleugelen geleend
{geschonken) had. fled, vlugtte, ran after him, liepen hem na.
a level place, eene vlakte, thrown down, nedergeworpen, about,
op het punt, horror, afgrijzen (scAn^). at that very part of,
juist op die plaats van. to cast out, uitwerpen, fluent, vloeibare.
matter, stof, burning, brandende, torrent, stroom {stortvloed').
to await, wachten, whirlwind, dwarhoind, from all quarters,
van alle kanten, collected, verzameld, to heap upon one another,
opeenpakken, inundation, overstrooming. to appear, schijnen,
Bladz. 34. lake, meer. is called, wordt genoemd, rupture of
clouds, wolkbreuk.
XXX LES.
Bladz. 34. carried away, medegesleept. piteous bleating, he-
klagelijk geblaat, rent, verscheurde, at the risk of, met gevaar
van. swiftness, snelheid, too faraway, te ver weg. to last, duren.