Boekgegevens
Titel: Jakob de jagersjongen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1e helft 19e eeuw *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201056
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jakob de jagersjongen
Vorige scan Volgende scanScanned page
JAROlï, m JAGKUSJONGEN. 7
evenwei, wat Iiij kon, en slak zijne
hand uit, om die van jakob te grij-
pen. Juist kwam er een werkman in
de nabijheid. Hij zag de verlegenheid
dezer twee knapen, en tilde jakob
spoedig uit de sloot,
"Maar stil," zeide bij tegen jakob,
)»wat hebt gij daar?" en met een nam
hij dezen een' zakdoek af, die van
boven aan de vier hoeken was toege-
knoopt, en opende dien,
Jakob zag er bitter uit, toen hij uit
de sloot kwam, want zijn aangezigt
was bedekt met modder, maar door
de slijk heen kon men zien, dat hij
zoo rood als bloed werd, toen de werk-
man dit zeide.
»Laat ons eens zien, wat het is,
vriend jakob !" zeide de man.
»Neen, neen," zeide george, »indien
dit zijn zakdoek is, dan moogt gij dien
niet los maken."