Boekgegevens
Titel: Jakob de jagersjongen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1e helft 19e eeuw *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201056
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jakob de jagersjongen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 JAKOB , 1)E JAGERSJONGEN.
beschaamd, wanneer hij bedacht dat
george's vader hem als een dief be-
schouwen zoude; bijzonder, daar hij
zeerwel wist, hoe weiwillenden goed-
hartig deze uitmuntende man jegens
de armen van zijne woonplaats was';
maar ten laatste stamelde hij eene
schuldbekentenis uit.
George's papa zeide niet veel tegen
hem, maar beval hem te blijven, waar
hij was, terwijl hij met zijn zoontje
sprak. Toen hij van george de ge-
heele geschiedenis hoorde, zeide hij :
i>Ik geloof, dat gij een goed begin met
den armen jakob gemaakt hebt; en
als hij waarlijk zoo veel droefheid over
het begane kwaad gevoelt, als het
schijnt, dan wil ik het hem wel ver-
geven, op voorwaarde, dat hij belove,
zonder verzuim, eiken zondag de zon-
dagschool te bezoeken."
George was ten hoogste verblijd