Boekgegevens
Titel: Jakob de jagersjongen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1e helft 19e eeuw *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201056
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jakob de jagersjongen
Vorige scan Volgende scanScanned page
JAKOB, DE JAGERSJONGEN. 22
»0 , ja !" zeide george, len hoogste
verbaasd. »Maar hoe is het, jakob ?
waarom zijt gij zoo veranderd ?"
j^Deze verzen zijn mij sinds dien lijd,
niet w eêr uit de gedachten gegaan,
jonge heer! Den geheelen nacht, als
ik mijne oogen sloot, stonden zij mij
weêr voor den geest, en ik dacht bij
mij zeiven: welk een ondeugende jon-
gen ben ik toch. ik zal ongelukkig
zijn, zoo lang ik niet alles bekend
heb."
»Wel, dan terstond maar, terstond
maar," zeide george. Hij ging met
JAKOB naar zijns vaders huis, zich zeer
gelukkig gevoelendCj dat het arme jon-
gentje zijne verkeerdheden inzag.
Toen zij het huis naderden, zagen
zij george's papa in den luin wande-
len, ziende naar den pruimeboom, dien
JAKOB bestolen had. »0, jongeheer!
wat ben ik bedroefd, dat ik zulk een