Boekgegevens
Titel: Jakob de jagersjongen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1e helft 19e eeuw *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201056
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jakob de jagersjongen
Vorige scan Volgende scanScanned page
JAKOB, DK JAGERSJONGEX. 21
degenen die het ligchaam dooden, maar
de ziel niet kunnen dooden, maa?' vreest
veel meer voor Hem , die, beide, lig-
chaam en ziel, kan verderven in de hel,
(Luk. XII, VS. -4, 5.)
Den volgenden dag, zoodra het ont-
l)ijt gedaan was, vroeg geokge zijnen
papa verlof, om nog eens uit te gaan.
Hij had den vorigen dag gezorgd, om
al zijne lessen goed te leeren; zijn
vader zag wel, dat hij iels op het
hart had, wat het dan ook zijn mögt,
maar hij was in zulk eene goede ge-
moedsgesteldheid, dat hij hem gerust
kon vertrouwen. George ging alzoo op
weg.
Toen hij aankwam, stond jakob al
op hem te wachten. »0! wat ben ik
blijde, dat gij komt, jonge heer !" zeide
hij, >sik verlangde er naar, om u te
zien. Mag ik nu naar uwen vader gaan,
en hem zeggen, wal ik misdaan heb?"