Boekgegevens
Titel: Jakob de jagersjongen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1e helft 19e eeuw *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201056
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jakob de jagersjongen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 JAKOB , 1)E JAGERSJONGEN.
zoo moet ik u toch zeggen, mijn kind !
dat gij nog te jong zijt, om geheimen
te hebben' en ik hoop, dat gij u met
geene kwade zaak hebt ingelaten. Wien
zult gij anders raadplegen, dan mij?
En gij zult u zeiven toch nog niet wijs
genoeg achten, om zonder den raad
van anderen iets te doen?"
George keek zijn' vader aan, en
was in een grooten strijd met zichzel-
ven, maar hij nam voor, om nog een
poosje te^wachten en bij zichzelven
nog eens .over deze zaak na te den-
ken. Eer hij naar bed ging, knielde
hij neder, deed zijn gebed, en ^ergat
niet te bidden, dat hij in deze zaak
zoo mogt handelen als regt was.
Hij lag nog lang te denken eer hij
in slaap kon komen, en was zeer be-
droefd. »Ik zie," zeide hij bij zich
zeiven, »dat papa het zonderling vindt,
dat ik, die nog maar een kleine jon-