Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
60 BIJBELSCHE
J. d. w. ren.^ Hier blinkt dus allerbyzonderst de bd
4053." ftsïl'ifg» en het beftuur van god in door
3. Óe Makkaheeinvfche vorsten dedei
veel tot herftel en bloei van den godsdienst
Zulk een tusfchen invallend tijdperk wa:
zeer noodig, om eene voorbereiding te ma
ken vai> die tijden in welken de herflelle
van godsdienst en zeden geboren werd. -
Dit tydftip leert ook wat een volk doeii
kan tot herftel van godsdienst en vriiheidjj
wanneer er eenftemnrigheid en welbeftuui
de geestdrift gevonden wordt.
4. Het daarop volgende zedenbederf
*ieuw verlies der vrijheid, onderlinge vet
deeldheden en de veroveringszucht der Kt
meinen, moest het verlangen naar eene
Verlosfer, meer en meer opwekken, hel
welke dan ook zoo fterk werd, dat in h{
laatst van dit tijdvak, die verwachting ni(
alleen bij Joden, maar zelfs bij ander
vojken plaats vond. — Zoo werd met wy
beleid de komst van j f, z u s voorbereid
en dairvoor het beste tiidftip uitgekozen
waarop ecne geheelc nieuwe fchikking va
zaken ftond te gebeuren , die op de gai
fche weréldgefchiedenis zulk eenen ftei
ken invloed zoude maken, en ook dad|
lyk veroorzaakt heeft.
VRi