Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis*
8?
, T. d. w;
1 ce men gd e a a nm e r k i n o e n.
er dc gefchiedems van het zesde tijdvak^
ïi. De vernedering, in dewelke de Joden,
lurende dc Mahylonifche gevangenis,
:h bevonden, had een twééledig nut.
^lorcerst ^ werden de Joden genezen vaa
inne zucht tot afgoderij, door de over*
Iging van gods magt en waarheid in de
ivoering zyner bedreigingen en beloftei»
zij overvvüunen en weggevoerd-zouden
irden., ms gewaarfchuwd, terwijl hun-
verlosfing, na een tijdvak van zeventig
jien, (men moet dezelve teilen van het
Slle regeeringsjaar van nebukadne-
r, het derde van jojakim) ook voor-
[d en nu waarlijk vervuld was. Zij heb.-
naderhand zulk een-afkeer van de afgo-
[ij gehad , dat ze door bedreigingen , nocli
iften daartoe overgehaald konden wor-
— Vervolgens kregen andere voU
, door de verkeering met de Joden,
mis van den waren god, zoo dat ve^
^ dien godsdienst omhelsderf, en Joden-
j^ooten genoemd werden. Cyuus was
5j/e doof de kennis van dezen godsdienst
;foffeu.
De omwentelingen, in onderfcheidene
len voorvallende, baanden den weg tot
terugkomst der Joden in hun vaderland ,
irtoe geen uitzigt was, en misfchien
njDit zoude gekomen zijn, zoo lang de
z^en op den ouden voet gebleven wa-
F 4 ren«