Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
• OESCHIEDENIS. II?
ct hen in dfzen tiid? — Waren er ook T-
!nige Joden in aanzien? — Wat blijk
in GODS bewaring omtrent de Joden,
el er in Afediè voor?
n. Welke veranderingen vielen er in het
xbylotiifche rijk voorV — Wie gaf aan de
.den verlof om naar hun land weder te
i eren ? — Wie maakten er gebruik van,
fl onder wiens opzigt gelehiedde deze
ttt?
ill. Segon men terftond met den tempel-
i»iw? — Waardoor en hoe lang werd
d werk geftaakt? Wanneer werd de
tipel en ftad voltooid?
jV. Hoe hadden de Joden het onder de
t^ingen van Perftïn ? ~ Door wien werd
RA xizzx Judca afgezonden, en wie ver-
ken met hem ? — Wat verrigtte esra? —
werd naderhand als landvoogd weder-
i^afgevaardigd ? —Wat deed nehemia? —
lang bleef hij daar, en welk Profeet
Ie er thans?
Hoe werden de zaken na den dood
sInehemia beftuurd ? — Door wien
f« Judea ingenomen? — Onder wiens
lè kwamen de Joden na den dood van
ffixander? — Hoe ging het hen ten
ja van ptolomrus?
Hoe ging het den Joden, toen zij on-
!we Syriën waren ? ~ Wat gevolg had de
iji'drukking van antiochus epifa-
1? — Hoe noemde men deze vorsten, ,
1'ie waren de■ voornaamften onderhen?
^I. Waardoor kwamen de Joden on-
rie magt der Romeinen? — Hoe handel-
Qtij met den tempel cn de ftad ?
F 3 VIII.