Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
60 BIJBELSCHE
J. d. w. den. Men vond echter onder hen nog ver-f
s4i9— fcheidene geleerde mannen. Es ra en ne-
4003. hemia hebben zich beide als Schrijvers
bekend gemaakt, en van DANiëL, haw-
gaï, zacharia en maleachi, zijn
er ook nog boeken voor handen. Door de
Synagogen en Scholen werden godsdienst-:
kennis en andere kundigheden ^evendig
gehouden. )
y . In het laatst van dit tijdvak begon dit
\ alles wederom, door de gedurige onlusten,.
\ te verbasteren- De beroemde partijen det^
Farifeen en Sadduceen, kwamen op, en dt
verfchillen der geleerden, hillel ei
s c H A M M AI, veroorzaakten veel nadee
aan de ware wetenfchappen. Er ontlïori
den wonderlijke gevoelens, meeningen et
wanbegrippen, van dewelken de zoogenoera
de Apocrijfe boeken menige proef oplevq
ren. Door de volksrampen en onlusten
werd de lust ter befchaving der kunste
uitgedoofd. De zeden werden op het laat!
ook zeer bedorven: ontucht en echtfche!
dingen waren geene ongewone, maar dag
lijks voorkomende heerfchende ondeugda
VRAGEN
Betref ende htt zesde tijdvak der Bij'^
belfchc Gefchiedenis.
I. Hoe lang verkeerden de Joden 1
de iabylmifcbt gevangenis? — Hoe g»