Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
gischièdepris.
is
!. — Herodes maakte zich zeer gehaat j. d.w.-
i het volk, zocht de Romeinen'tc belie-34J9-
n, eti liet, enkel nit ftaatkunde, den*°° '
mpel te Jeruzalem, prachtig en kostbaar
rbouwen. Hij maakte zich fchuldig aan
Ie gruwelen, bezoedelde zich met vele
■i )orddadcn, zelfs aan zijne eigenè Vrouw
^ zonen. Deze h e r o d e s regeerde
én jezus christus geboren werd. .
tDe Joden waren nu Weder in naam vrlj,^
nar durfden echter niets doen, zonder '
iHof der Romeinen. De oude verdeeling
lands was geheel in onbruik, men on-
Ifcheidde het thans in Judea, Samaria y
\lilea, Iturea en Trachonitis. — Het volk
rd hu algemeen Joden genoemd,
lx. In dit tijdvak ond^ing de godsdienst st»«
jige wezenlijfte hervo^ingen. De Jo-)''"^.''®''.
vervieleh niet weder tot afgoderij. — dienit,
werd op last van PtolÖmeus fila-w«^«;«-
ilLFÜs, die, een voorilander der ge-
edheid zijnde, eene groote boekverzaiqe-
i van de voornaam Üe werken liet a^n-
e :en, tot dat einde eene Griekfche over-
a ing van de geWyde boeken der Joden
üraardigd, en in deze boekerij gepfaatst,
«rdoor vele Joden, die in vreemde
iien^ woonden, en het Hebreeuy/sch niet
iW wel Verftonden, gelegenheid kregen
qdezelve dus in het Griehch te lezen;
qvel de Hebreeuwsch fprekende Joden
ei afkeerig waren van deze overzetting. '
U verval en afnemen dezer oorfpronkelij-
e aal der Joden, zoo Wel als hunne lot-
eillen, zijn ook de redenen, dat er geene
iitftukkcH uit dit tiidvak gevonden wor-
F % «cn.