Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
bijbel3chk
j. d^w. VIL De oneenigheden ftcgen ten hoo,
4003. ften top in het joodfche land, vooral toi
zi/pcra-er vefichil oiuftond tusfchen dc twee bro
d^ma't^' der« hljrkanusenarlstobülus,vi|
der"«?^ hunner de regering in handen zoude hc
ben, zc^daC hét tot een' burgerkr^g kwan
In dezen tgd hadden de Romeinen zuti
groote veroveringen gemaakt, dtt zg zei
diep in Aziè waren doorgedrongen en b
naburige Synè bemagtigd was-, alwaar thai
POMPEJUS met een leger in bezetting la^^
Op aanraden van eenen Idumecr ^
pater, welke een Jood gewordoo waj
riep HIJRKANÜ3 de magt van dcz
poftrPEjus in, waardoor hij wel in !
bewind gefteld werd, maar ook tevens
J- land onder de magt der Romeié
geraakte, die dan in het kort eenen inval
hetzelve deden, den tempel deerlijk pli
derden, en vele Joden gevangen namen.
afkomst 'Antipater regeerde door h if
en kafak-KANU-S, welkc een log, laf man was;
wr van ^jch, toen hij, wegens eenen vijani
EROüEs. jiji^g^ jj^y^j pjjj^j, 'ïiq^c gevlugt was,
bemind te maken bij den Keizer, dat d<
hem tot landvoogd aanftelde, en zijne 4
nen aanzienlijke posten kregen^ Een
zer zonen was her odes, die naderh|
de groote genoemd werd. Deze was roedsj:
's vaders leven landvoogd van Judea^
ra deszelfs dood viervorst, (beftuurder v
her vierde gedeelte van het land) in
gewest. Eenigen tijd, wegens eenen viji)'
delijken aanval, iiaar Rome gevlngt zijnd,
won hij zoo ver des keizen^ gunst, dat
hem tot koning van Judea verklaarde, ,
J. ^aaria door een Komeinsch leger bevest
de.