Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
c e s c h i &-d e n i s.
8l
burgerlijke zaken ook door hunne 1
bgepriesters werden waargenomen, die^^J,
rcfteld werden en afhankelijk waren van
ijKoningen, welke hen overwonnen had-
Alexander, de Koning van Md'
me, het Perjifche rijk veroverJ*hebben-
viel het Joodfche land van zelve in
handen. Na den dood van a l e x a n- ^
■ werd zijn rijk onder zijne leger - over-
piverdeeld, hetwelke ten gevolge had, dat
V«, dan eens bij Syri , dan eens bij
fu gevoegd werd; al na dat een van
ver koningen de overmajit had. Eerst
de magt v»ii Egypte zijnde, voerde
jLONfEUS hondcraduizend J'iden naar
\te, die hier tot allerlei werk gebruikt
en, maar tevens ook eenige geieerd-
1 opdeden, en de Griekfche taal ker- J.
jfpreken
In hst vervolg onder de magt' der De/if«i.
rs gerakende, hadden zy zoo veel van yorsi«'"
|lver koning antioChus epifanes
den, dat dit hen tot zelfverdediging
Dorde, waardoor eenige dappere hoof-
jpftonden, onder wier beleid de Jo-
|:ich waarlijk vry vochten, en weder
aanmerkelijken bloei verkregen. De-
ilden werden Makkabeefche Vorsten J. 3817.
nd; de beroemdfte onder hen. waren
t S, JONATHAN en SIMON. Het
zou wederom geheel herfteld zijn ge-
Ön, indien treurige verdeeldheden niet
e ongelukkige ommekeer van zaken
orzaakt hadden.
F vn. D«
* Se boeken der Makkabeeo.