Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o » ij B E t s C H B 'f'
j. d. w. dienst, dat hü overal vond; gaf er, 20®
S4»9— veel mogelijk, de oude inrigting aan. —
♦00». j-jij verzamelde de gewijde fchhften by el-
kander, die nu nog over zijn, onder den
naam van oude verbond; — liet bede-
huizen oprigten, die men Synagogen noem-
de , in welken de wet gelezen en verklaard;
werd; — ftelde eene regtbank aan, welks:
leden uit geestelijke en wereldlijke perfo-
nen gekozen werden, en die over Gods-J
dienftige zaken vonnisden. Eenige jaren'i
J. 8!««. vaardigde artaxerxes zijnen mond-i
fchenker, den Jood nehemia, een aan-i
zienlijk en braaf man, als landvoogd naar
het Joodfche land. — Hij bezorgde de ver-;
dere herbouwing van Jeruzalem, bragt de'
burgerlijke ftaatsregeling in orde, — nam
de landvoogdij twaalf jaren waar, — eii
keerde toen naar het hof van Perfii terug.
Maar na vijf jaren hervattede hij zijne
landvoogdy te JeruzaUm.^ alwaar hij deih
kelijk geftorven is. i
In dezen tijd leefde de Profeet malea*
CHi, welke zich veel moeite gaf om zijni
landgenooten tot eensgezindheid en god
vrucht aan te fporen, hen tevens verze
kerende, dat de tijd met rasfe fchredei
naderde, in welken de Mes/ias zou vet
fchijnen C * ).
Ce Joden V. Hier eindigen de berigten der gewffl
m'^/van^® fchriften, en laten eene gaping opei
"ndere*'" tot ^an de geboorte van j e z u s, welk
konioien, men echter uit andere geloofwaardige be
rigten kan aanvullen, waaruit bekend is
dat na dea dood van nehemia dc Tooi
fcb
(•}E«raYI-X. Nehcmii.