Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ geschiedenis.
X
Sning van PerfiS, dariushystaspis, J, d. vr.^
.ukie , op Wiens bevel de Samaritanen —
;li ftil hielden, ja zelfs naar een afzon-
iiirlijk landfchap begaven , daar ze hunnen
(; zonderen godsdienst oefeuden ; welk land-
lap federt naar hun Samarië genoemd
rd.
indelijk mogt dan te Jeruzalem weder
nieuwe tempel ingewijd worden, die,
"choon niet zoo prachtig, als de oude,
ihter gefchikt was om den Godsdienst,
» de wijze, door jjozes voorgefchre-
in, te vtrrlgten. De Had werd ook meer
J meer opgebouwd, alles kreeg eene Le-J»
le gedaante i*).
älV. De Joden waren nog wel onder- ctnn*.
I )rpen aan de Koningen van Perße, wel- fchap v«n
fn zij fchattingen moesten betalen; maar/"^*
arvoor genoten zij ook derzelver be-
lerming en vele voorregten. —i Onder
regering van artaxerxes (f) werd
Ifs een k s r a , een braaf man uit het ,
Qacht van AäaoN, met anderen uit het
iesterlijk geflacht, afgevaardigd naar het
jdfphe land, om den Godsdienst te her-
men , en vele zaken te regelen. Twee- ■
.zend Joden keerden by deze gelegen-
d naar hun vaderland, medenemende de
overgeblevene gouden vaten,' die aan
UBABEL niet waren medegegeven. —
RA herllelde het verval, in den Gods-
dienst ,
iC*) Ez" IV, V. Haggai, Zadiaria.
l' Ct J Men zie ook vooral in dit tijdvak over
li Perfifehe opvolging en Joodfche regenten de
tÜtafel na, en late de kinderen daarin zoe-
kt.«
m ehc-
m ia
SS47