Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
r

»IJBEtSCHE
i.
I»/ " ,
f. d. W. Er was echter nog een aantal van twee eü
S4I9— veertig duizend menfchen, die deze gele
geuhcid aanvatteden, en zonder onderfcheid
van ftammen (welke verdeeling reeds ia
onbruik was) naar hun vaderland blijmofr'
dig optrokken; met zich nemende de, doo|
CYRUS terug gegevene, goudea en zilve«
ren gereedfchappen des tempels, en een(
menigte gefchenken, hun gulhartig door d|
Babyloniirsmedegedeeld. ZeruebabeL)
een kleinzoon van z e d e k i ^, was de leidsi»
man cn beftiiurder vun dezen optogt, veri|
J. ï4'5<. gezeld zijnde van den priester j o s u a , uä
het geflacht van den laatften Hoogenprit»
ter (•>
Herbou- UI. Terug komende in Jeruzalem, korii
winf vinden de oude lieden hunne droefheid nie
denicm" Verbergen over den vervallen ftaat, waar,
in zich alles bevond. Men begon terïlom
met moed de herboi:wing van den tempel
maar zij werden fpoeJig verliinderd doo
de aldaar wonende Samaritanen (f)
die voorgaven, deel aan Jit werk te .wille
hebben, hetgene de wedergekeerden, ui
vrees van kwade gevolgen, weigerde^
Men moest dus het werk eenige jaren (li
ken, zich vergenoegende met de oprigtin
van een altaar op de plaats, waar de ten
pel geftaan had; hier bij den godsdienj
verrigtende, zoo goed mogelijk was. Ha<
CAI en ZACHARiA, twéé thans levenc
Profeten, fpoorden het volk tot de he
vatting van het begonnen werk aan, hetgei
onder dp regering van eenen vólgendi
k!
(*) Het boek Daniël. Ezrn I, Ilf,
Ct) Zie "

1 Zie Y. Tijdvak f. IX. bU 48.