Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
• JtSCHIEDENIS. 17
l^vtnr, zoo bemind bij deze vreemde ko- j. d w,
ngen maakten, dat zij in aanzienlijke5419—
atsbedieningen geplaatst wè-den- — Zij'^''"*'
dden in dat tijdverloop, insgelijks in het
'edisch rijk, een zigtbaar bewijs van
'^ODS bewaring; wordende door het beleid
n eene Joodfche vrouw, e s t h e r , welke
idaar tot koningin verheven was, bevrijd
an eenen volkomenen ondergang, welken
£ nijd van. een' ftaatsdienaar, ha man,
emeend had hun te zullen aandoen (*).
II. De veranderingen, welke er in het ^^^^^
t-mbylonisch rijk voorvielen, hetwelk eerst ne bcTiij-
or den koning van Medië, d a r i u s, <i>oc.
-j^^erwonnen en in verfcheidene landfchap-
n verdeeld zijnde, naderhand kwam on-
r de beheering van cyrus of co re s,
le, meester zijnde van geheel /fz/'ê, alle
landen vereenigde, aan welken hij den
,am van Perfisch rijk gaf, hadden eenen
ooten invloed op het lot der Joden.
JIanicl bleef beftendig in de gunst der
eenvolgende koningen ; ja ontkwam
fs eens gelukkig aan de lagen, die zij-
benijders hem legden. Cyrus door
zen, en andere brave Joden, zeer ten
ordeele hunner landgenooten ingenomen
"jnde, gaf reeds in het eerfte jaar zijner
agering, vrijheid aan alle Joden, om
! leder naar hun vaderland terug te keeren,
ycrusalem «n den tempel te herbouwen.
'Velen, die hier wel gezeten waren,
; van de regering des nieuwen konings
:el goeds verwachteden, toonden geenen
isc om van dit verlof gebruik te maken.
Er
(*) Het Bwk Estber.