Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
y. <i.w.
8419—
4003.
76 BIJBBLSCHC
I ' .1
ZESDE TIJDVAK.
^önzedekia ffl? jezus christus;;
of van de wegvoering in de BabyUni-
fche gevangenis, tot op de geboorte
van den Zaligmaker,
Behelzende bijna zes eeuwen» j
Jaren der wereld 3419—4oo.'5. Voor dc
geboorte van Christus 584—-i.
I, Ze
ToefttBdl« ZL/evetitig jaren verkeeerden de Joden
«"e. Joden in de Ëabyionifche gevangenis, zijnde ini
onderfcheidene landfchappen verfpreid. Be^
rtvange. roofd van eigene landerijen, waren zij ge^
noodzaakt, om zich op den koophandel toe
te leggen, waartoe dit land zeer gefchikt
was; en waarmede het hun zoo iwel ging,
dat velen, een aanzienlijk vermogen bijeenj
bragten. Zij hadden het dus in hunnen
t^enwoordigen toeftand zeer dragelijk,
in welken bet hen nog beter zou gegaan
hebben, indien zij minder tot oproerigheid
waren geneigd geweest. Intusfchen waren
er vele braven onder hen, gelijk danicl,
sadrach,mesach en abbdnego,
die zich zeiven, door hunne verkleefdheid
en hieruit gevolgde uitredding uit een groot
ga