Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
oeschiedïifls. 73
^ n, 1' W.
3419.
gemengde aanmerkingen.
!j|v<r de gefchUdenis van het vijfde tijdvak.
i. Dit tijdvak toont ons de opkomst der
oninklijite regering onder de Israiliten;
ji|ezelve was reeds lang in gebruik bij an-
,\lere volken, maar ftreed tegen de Godsre-
. lerinj bij Israïl plaats hebbende. — Wij
ien ook hoe dit de , eerfte ftap was tot
mnnen ondergang; eerst kwam er eene
, cheuring des rijks, en naderhand de nadee-
. ige invloed van buitenlandfche koningen
, p. De Israiliten hadden gelukkiger kun-
pn zijn, wanneer zij bij hunne grondwet-
p, en gehoorzaam aan god gebleven
1 pren. — Zoo gaat het, wanneer de dwa-
, t fterveling wijzer wil zijn, dan god.
j 2. In dit tijdvak blinkt het allernaauwfte
erband tusfchen deugd en volksgeluk door.
! 1 het laatst van s a l 0 m 0 's regering, za-
1 en wij daar een blijk van; maar vooral is
!t duidelijk te zien na de fcheuring des
iks. Wanneer de zedenloosheid toenam,
jïrmeerderden de volksrampen, waar bij te-
^ns het voorbeeld der beftuurders zeer veel
jdeed. Wanneer een braaf koning aan het
j)ofd was, bleef het volk ook deugdzaam
ji gelukkig; maar wanneer een ongods-
Jenstig, zedenloos vorst regeerde, was het
:)lk ook bedorven en het geluk verdween.
St was ook de reden, waarom het rijk van
rail zoo veel eerder, dan van Juda eeo
E 5 einr
/A