Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ay 7» B IJ ï E L S C H K
j. d. w, het met den Godsdienst? — Hoe vele tijd-
perken kan men gedurende het beftaan de-
' ' zer twee rijken opmerken?
IX. Hoe vele koningen waren er gedu-
rende het urjle tydperk in Juda en /f-
ra'l? — Met welke vijanden had men te
doen? — Wat goddeloos koning leefde er
toen in Israël, en welk profeet deed vele
wonderen onder zijne regering' — Waar-
mede eindigde dat eerfte tijdperk? — Hoe
vele koningen had het tveede tijdperk? —
Hoe was eerst de toeftand der rijken? —<
Hoe ging het daarna met Israël, ea hoe»
xnet juda? — Hoe vele koningen zijn in
Isracl geweest, hoe gedroegen zij zich ? —
Wat behelst het derde tijdperk der rijken ? —
Wat viei er bijzonders voor? — Hoe kwa-
men zij in de magt der Egyptenaren? —
Door welke aanleidende oorzaak werd het
land door de Chaldeen vexowtxA'i — Hoe
fing het nu met het volk, landen tempel ? —i
Hoe vele koningen heeft Juda gehad, ent
hoe gedroegen die zich? i
X. Waarvan waren deze treurige tijden!
een gevolg? — Liet gsd het volk danf
niet vermanen? — Hoe ging het in hetj
; laatst van dit tijdvak met den godsdienst,
kunsten en wetenfchappen ? — Welke bc
w^zen zijn er van de dichtkunde over?
Xf. Viel er niet eene groote verandering
in de-gefteldheid van het land, en hoe ging
het met deszelfs bevolking en bebouwing ?
CE- (