Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
• OESCHIEDENIS. II?

IT. Waardoor kwam david aan het 1-
of van saul, en lioe ging het hem hier ? —
Ji Vat deed jonathan? — Werwaards
egaf DAVID zich? - Hoe fiierf s^a u i-,
n hoe hield david zich?
JII. Werd DAVID terflond koning over
et geheele volk? — Wal voordeel bragt
A VI D door zijne rcg-ring aan het volk ? —
lad D A V10 ook gebreken , en wat gevol-
gen ondervond hij daarvan? — Wat ge-
beurde kort voor d a v i d s dood , en hoe
|)ud werd hij?
i IV, Welke verdienden Jiad david om-
rent de bevordering dcf kunsten ? — Wat
ogmerk had hij in de verbetering vaii den
penbaren godsdienst, en waarom werd dit
iet uitgevoerd? — Was david ook een
root dichter?
V. Wie werd in de plaats van david
oning? — Hoe was de toeftand van het
ijk? — Waardooafmuntte SALOMOuit? —
, Vat gebouw liet s al omo optrekken? —
A^fls deze tempel een prachtig gebouw?
VI. Wat deed salomo tot luister van
yn rijk? — Ging er een groote roem van
lem ? — Was salomo ook een braaf en
undig man , en waarin ? — Had salomo
)ok gebreken, en wat was daarvan het
jevolg? — Waaneer ftierf salomo?
Vil. Hoe wrs het in het eerst gedeelte
ran dit tijdvak n:et de kunsten en weten-
fchappen? — Hoe was het met den wa-
-en godsdienst? Hoe was het met de wijs-
begeerte, onderwijs en fcholen?
Vlil. Hoe ging het met den regeringsvorm
la den dood van salomo? — Wat was
fett gevolg dezer fcheuring? — Hoc ging
£ 4 h^
é