Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
0
70 B IJ B E L « C H E
A '^reeuwfcbje dichtkunde, en zeker tegen dé
^15. fchoonfte (lukken van andere befchaafde
volken kunnen opwegen, maar ook met
dit tijdflip was dit gedaan; want federt heb-
ben de joden zich nooit weder tot hun-^
^ ne vqrige hoogte kunnen verheffen , de ram-
pen hadden hunnen geest geheel ter neerge«
flagen.
Groote Doof deze verwoesting van het lan^i
verende- der Israeliten, viel er eene groote verande-i
ring voor, zij werden overal in andere rijtji
fTtj fwds. ï^en en landen verftrooid; het land werd]
eerst door weinige arme lieden , over welken]
GEDAHA het opzigt had, bewoondj
maar daarna nog meer van inwoner» bc^
roofd, waardoor de landbouw verwaar-
loosd , de akkers woest gemaakt, en de ge^i
heele aardrijkskundige gefleldheid of ver-
deeling veranderd werd. — Men noemt het
J, SAis.^y'^f^'P waarop dit alles begon voor te vallen 1
'de Eabijlojiifckt gevangenis.
/ vragen
V
J
l^,etre§ende het vijfde tijdvak der Bijbeh*
fche gefchiedenis. 5
I. Wanneer voldeed SAMuëL aan det
eisch des volks om hetzelve eenen koning tt
geven, en wie werd het éérst hiertoe bs
poemd? — Wat nut deed saul? — Hw
ging het in het vervolg met saul? — w"
werd ^oen tot kpnine beftemd?
' ' ^ H, Waai