Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
0«SCHIÏD»NI«.
ö.
len brengen. — Zoo nam ook het koning- T. W.'
Jkk Junta een einde, n» dat hetzelve ne-®^^""
igentien koningen gehad had, onder welken
flechts acht deugdzaam geweest waren, asa,
osaphat, joas, amasia, ussia,
otham, hiskia, josta {"*,.
X. Deze treurige tijden waren een ge- Treurif
IVolg van de zonden, ondeugd en afval vanj^^^®'»"
|bod als hunnen koning. De gruwelijkftedienst,
Ondeugden en afgoderij heerschten er aan de zeden ei^
iioven, bij de Priesters en onder het gemeen.
' .God had hun door eene menigte Pro-
eten (dat is, wijze en vrome mannen,
}ie door gods bijzonderen, buitengewo-
on bijftand, toekomende . dingen voorzei-
den, elk, zonder aanzien van perfoon
parfchouwende, en in gods naam tot het
pik fpraken ,) op onderfcheidene tijden ( f )
^ten vermanen en op de gevolgen op-
Ïerkzaam doen maken; maat alles batede
ets, zij gingen in hunne afgoderij en ze-
denloosheid voort. Even ras, als zij tot
:t geluk opgeklommen waren, even fpoe-
g daalden zij ook weder neder.
Hierdoor moest de bloei in kunsten en
etenfchappen ophouden; terwijl de gedu-
ge onrusten van binnen en buiten, den
st en Ijver ontnamen.
Uit dit tijdvak zijn eene menigte van boe-
n der profeten over, in welken dc fraai-
: dichtftukken voorkomen, die een bewijs
)leveren van de vorderingen in de He-
E 3 breeuw-
!C*) De Boeken dor Koningen en Kronijken.
ft) De Onderwijzer noeme de namen dej
ofeten,' en lite hunnen leeftijd in de Tyd^
:?1 opzoeken.