Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ét BtJBKLSCHK
j. d. w. waar tan zij onder de regering vgn den
deugdzamen koning hiskia verlost wer-
den, daar het leger van sanherib(*) door
GOD op eene wonderdadige wi,ize verdelgd
werd, ftervende in ééiien nacht vijf cn tach'
tig duizend Asfyriirs aan de pest, of
door eenen vergiftigen wind, dien men
Sammitl noemt; huerom was de koning ge-'
noodzaakt, om met fchande uit het Joodfche
land te vlugten, en zijn leger in allen r
haast op te breken. Ónder de regering,
van MAN AS SE, die eerst zeer ondeugend i
was, maar naderha'id door zijne rampen
verbeterd werd, kwam het rijk weder on-^
der de magt der Asfyriirs; weshalve des-
zelfs kleinzoon josia, met zijne onder-
danen, als leenmannen van dat volk, ge-i
noodzaakt was op te trekken tegen de Egyfm\
tenaars, die met den koning van Babel ia;
oorlog waren, terwijl de ongelukkige uit-
komst vin dezen veldflag, hen voor eeni*
gen tijd onder de Egyptifcht magt deed!
bukken, waarna nebukadnezar, de
Egyptenaar s vermeesterd hebbende, ook
bet rijlf van Juda innam , uit hetzelve reeds
eenigen tot gijzelaars wegvoerende. Hij liet
let volk nog in Juda blijven, en gaf heti
2edekia tot koning, die echter afv-allig
werd, en dus veroorza»kte, dat nebu-
kadnkzar, met een groot leger, heti
land liet veroveren, de inwoners gevan-
gen naar Babel wegvoerde ; de ftad en den'
tempel verwoeste, na alvorens de gouden
en zilveren vatea naar Babel te hebben
ten
(•) M«n wijze den Kinderen in de Tijdtafel
opvolgtog diu Jifyriffht ktfoiogco.