Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GÉSCHliOKNlSi

'eti eenigen god treffend i tegen da J*
t|)riesters van den afgod Baal. — Dit tijdperk 34,'^"
'iindigt met den dood der beide koningen in
f«fada en hra'-l, achi^siAenjoK.AM,die
oor j E H u vermoord werden.
Het nredc tijdperk bevat zes koning&n in t^feéde
^uda^ en tien in Israël. In iietzeive moes - rfJ'^i'ef''«
tn er gedurigs oorlogen met de Syriers j. jjt4J
gevoerd worden, als ook met 4e Edomi^ten.
verst, bloeiden beide de rijken eeiien geruimen ,
:jd; maar binnenlandfche onlusten maakten
•:aar een einde van j ja men zag op het laatst
f'ets dan verwarring ii^ de rijken zelve, cn
dst-onder elkander. " A c h a s, Koning
an Juda, riep de Asfyriërs tc hulp tegen
yuil, offchoon hij wel zijn oogmerk met
nne vijsnden bereikte, werd hij echter zel-
pii ook afhankelijk en cijnsbaar. Evenwel
•leef het rijk van Juda nog ftaan, maar dat
in Israël nam nu reeds, na Hechts twee
^nderd acht en vijftig jaar gcftaan te hebben ,
in einde. — SaL manasser, koning vait
ifyrië, overwon den laatfien koning ho^
IA, voerde hem en het volk uit hun land
igj aond er eenige volkplantingen in, die,'
ch vereenigende met fommige joden) dc
^rfprong der Samaritanen zijn geworden.
het geheel hebben negentien koningen
er Isratl geregeerd, die allen ondeugend ^
afgoderij en zedenloosheid overgege*
waren.
}Het derde tijdperk behelst de overige jä- öerdi
li, welke het rijk van langer, daa dat''i^P"^-
\n Israël gcftaan heeft, hebbende in dien
tl' nog zeven koningen over hetzelve gere-
gjrd. De zaken waren echter ook al zeef ver-
iJen en heï Ismd cijnsbaar aan de Aifyri' n,
£ «