Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
101 B IJ B E L S C H E
J- <!• w. zich vervoegden; dit rijk heeft altijd zgn«
»iior koningen uit het damhuis van davib be
j ' houden. Het andere rijk werd dat der tie1^
't fiammen, of van Israël genoemd; deszelt
hoofdftad was eerst te Sichern, maar na
derhand te Samarië; voor hetzelve werde:
koningen . uit vcrfchillende flammen geko
zen. De godsdienst werd hier zeer va
vvaarloosd, en in beeldendienst van twr
vergulden koeyen veranderd, welke jERfl;
BOAM, om zijne magt te behouden, e
tevens het volk te believen,, te Dan e
Bethel plaatde, waarbij hij eenen vervalsd
ten willekeurigen eerdienst inflelde. i
Uit deze fcheuring ontftond een binnej
landlche oorlog tusfchen de beide rijken, d
beurtelings vreemde koningen ter hulp inrü
pen, maar door derzelvèr magt weldra te oi
der gebragt werden. — Drie tijdvakken Ü
men in deze rijken onderfcheiden (*). j|
Gtfchie- IX. In het cerfte tijdperk na de fcheurin
be?de riT i'^S^'^^den er in Juda zes, en in Israël i
ktn.'ver.gen koningen. In hetzelve vielen de oorl
deeid in gen tegen de Egyptenaren , Cufchitefi
Syriers, Moabiten, Edomiten tr\ -Filiß\
nen voor. Nu regeerde de goddelooze en b
Eerfte faamde a c ii a b en zijne heidenfche geraal
tijdperk. jESAiiEL, welke ZOO vele gruwelen gcda;
3014. hebben , maar daar voor ook zoo regtvaj
dig geftraft zijn. In zijnen tijd deed e l li
vele wonderen, en handhaafde de eer v
i
(*) De Onderwijzer late den kinderen!
opvolging der Koningen in dé T^dtafel nazls
en opzoeken, welke bier achter gevoegd is.'ii
1 l^u. XII. ;