Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 64. IIJBELSCU*
j d.w. tijd bleef hij, zelfs te midden zijner groot-
heid, een vereerder van wijsheid en deugd.
Hij leide zich toe op eene naauwkeurige
natuurkunde, op de wijsbegeerte en kennis
van het menfcheiijke hart. Het boek der
Spreuken en dc Prediker, zijn zeer uitmun-
tende bewezen van salomo's gevoelens,
denkwijze en bekwaamheden, als^^lchrijver;
terwijl het Hooglied, als eene proeve van
zijnen fmaak en groote verdiensten in het
lieftalige, natuurlijk eigene en fchoone der i
dichtkunde verftrekt. Salomo had ech-
ter groote gebreken; door e^ne menigte
vreemde vrouwen, welke hij naar de wijze
dier tijden, om pracht te vertoonen, in een
vrouwenhuis (Harem) onderhield, liet
deze wijze man zich tot afgoderij verlei-
dan, waardoor hij zich groote onaange-
naamheden berokkende: op de grenzen van
het rijk hadden bedenkelijke onlusten plaats
terwijl de . Profeet hem treurige uitzigten
van fcheuring en twist in het rijk, na zijnen
. dood, voorfpelde.
Na eene regering van veertig jaar, ftierf
J.S014. hij in den ouderdom van zestig jaren (»).,
VII. pit gedeelte van dit tijdvak, was
ToeftjndpQor de gouden eeuw der Joden. Kunsten
kun- » . Lilt. n
ft(n,gods en bezighe en hadden hunnen grootlten trap
dienst en bereikt. De landbouw bloeide, naardien des-
aedcn. ^elfs voortbrftjigfels, in verruiling tegen an-
dere goederen, aan vngemde volken gege^i
ven werden. De kennis der kunsten werd
vermeerderd door de menigte van Ti^riërs,
welke de fraaifte gebouwen te Jeruzalem
en elders hielpen zamenfteilen , al$ ook doet
d<
C*) I Kon. X, XI.